[Hem] [Beställ][Tillverkning] [Montering][KmPg] [Julgranens historia]
[KONST ÄR ] [Konst] [Kontakt]

Det här är det bästa som skrivits om konst
Det kan förbättras Förenklas
Till ingenting

Ingenting är omöjligt

Sala i februari 1995
Johnny Ekman

(Här kan du lyssna på min uppläsning av KONST ÄR)

 

 

I begynnelsen var Kärleken

Allt var kärlek
Överallt

One

Alltings kärlek
Alla tings kärlek
Allas kärlek
All kärlek

Kärleken var allt
Över allt

 

Kärleken var Gud

GudsKärleken

Kärleken är Gud

Alla och en Gud
Allas Gud

Gud är Kärleken

Bara Kärleken
Utan rädsla Utan tankar
Utan förmåga att tänka

Gud är ointelligent
IQ 0

Gud kan bara ingripa genom kärleken

Utan vår kärlek - Gud har redan trädens/älgarnas/stenarnas kärlek - utan människans kärlek
kan Gud inte ingripa i vår vardag

Vår del av Gud är kärleken

Guds del av oss är kärleken

 

Kunskapens träd gav oss tanken
Rädslan

Allt blev Kärlek eller Rädsla
Two out of One

Tanken gav oss förmågan
att skilja gott från ont

Möjligheten att vilja gott eller ont
Och få gott eller ont tillbaka


Den totala tilliten till kärleken
blandades med rädsla

Rädsla för ondska
Rädsla föder ondska


Kärlekens avbild blev
Kärlekens och Rädslans avbild

Vårt ansvar blev större
än Guds ansvar

 

Tanken skapar rädslan
som skapar ondskan

Ondskan är begränsad
Till rädslan
Till tanken
Till människan

Finns rädsla på Mars

Eller ondska på månen

Svarar gräset/lejonen/molnen
för någon illvilja

Bara människan

Bara människans
rädsla/tanke/intellekt skapar ondska

Universum är nästan 100 % kärlek

Vår rädsla svarar för den felande delen

 

Kärlek eller Rädsla

Om 80 % hos oss är kärlek
så är 20 % rädsla

Om 65 % hos dig är kärlek
så är 35 % rädsla

Om 43 % hos mig är kärlek
så är 57 % rädsla

När 100 % blir kärlek
är ondskan borta

 

Vi vill befria oss från rädslan

att inte duga
att inte vara sedda
att inte vara älskade
som alkoholisten
som karriäristen
som våldtagaren
som makthavaren
som kroppsbyggaren
som narkomanen
som tröstätaren
som självsvältaren
som de flesta
genom att befria oss från tankar
genom droger
genom meditation
genom religion
genom bön
genom äktenskap
genom arbete
genom att förlåta
genom att döda
genom att dö

 

Kan vi befria oss från rädslan

Finns det en väg

Kan jag bli orädd
Kan alla bli orädda
Kan allt bli kärlek

Kan paradiset finnas på jorden igen

Låt mej vara orädd idag

 

Döden befriar oss från tanken
Från rädslan

Efter 8 minuter eller så
är vi bortom nära-döden-upplevelsen
Befriade från lidande/ondska/tankar/rädsla

Sannerligen
redan idag skall du vara med mig
i paradiset

Idag

Inte på tredje dagen
Inte på 40:e dagen
Inte på yttersta dagen

Idag

 

Kärleken består

Återförenas
med den oändliga Kärleken

GudsKärleken

One

När vi inte har någon mun
kan ingenting sägas

När vi inte har något öra
behövs inget att höra

Inget öga
inget att se

Ingen hjärna
inget att tänka


Utan att kunna se
utan att kunna höra
utan att kunna tänka
uppenbaras allt

Vår befriade kärlek
blir en del av den oändliga GudsKärleken

One

 

Konst är ett tvetydigt ord

Liksom kärlek

Kärlek kan förväxlas med sex
Eller bli ett villkor - "om du lovar att älska mej
så lovar jag att älska dej"

För en del är konst en placering

För många är konst en dekoration
(med undantag för den konstiga konsten)

För några är konst bara för de invigda
För dom som har kunskap om konst

Men konst är någonting annat
Liksom kärlek

Båda är orädsla

 

Konst borde inte finnas

Vår tillvaro är ett val
mellan kärlek och rädsla

Ett val som religion politik och samhälle
har misslyckats med att styra rätt

Om religionen hade lyckats
om politiken hade lyckats
om samhället hade lyckats
hade vi inte behövt konsten

Själva livet hade varit
det totala orädda konstverket


Eftersom
samhället politiken och religionen
inte klarar av att hantera vår tillvaro
blir konsten vår väg att visa och beskriva
Kärleken och Rädslan

Konst borde inte finnas

 

De största konstnärerna
har varit kvinnor

Kvinnor närmar sig lättare "det totala orädda konstverket"

Kvinnor har lättare att leva konsten

Att använda livet
istället för att uttrycka känslor på omvägar via konsten


När de använder konsten blir*) det ovanligt ofta textil & keramik

Konst att ta på
Känna på

Känsla och beröring

*) eller blev - idag närmar sig kvinnorna männen på många områden
Det borde vara tvärt om

 

Konst eller konstgjord konst

Konst utelämnar inte något
av vår tillvaro

Konst pekar & petar
känner & letar bland kärlek och rädsla

Konst blir aldrig inaktuell


Konstgjord konst
skildrar bara en del av vår tillvaro

Konstgjord konst flyr från helheten
Utelämnar Vågar inte
Bekräftar våra myter och livslögner

Konstgjord konst spekulerar i
stilar/trender/originalitet/pengar

För att behaga
betraktare/köpare/kritiker/investerare

Konstgjord konst
Konstkonst

Konstgjord konst blir inaktuell

 

Ordet

Inkarnationen av kunskap tanke & rädsla

Ordet som vapen Ordet som ger sken av
Ordet som vilseleder Ordet som styr

Retorik Politik Massmedia

Ordets makt

Kunskap

Rädsla


Fåtalets
tankar & ord
som hörs hela tiden
dikterar händelseutvecklingen

Flertalets
kärlek hörs inte

Generation efter generation

 

Ordet & Konsten

Konsten beskriver det obeskrivbara
Bortom ordet

En roman behöver många ord
för att nå bortom ordet

Lyrik färre

Teater & film
lägger valörer/kroppsspråk/seende
till ordet

Det ordlösa
ord som blir ljud &
ljud som blir som ord
har lättare att direkt finna vägen
till våra känslor

Förbi tanken

Som musik
Som dans
Som sång där orden blir ljud
Som konst som inte beskriver

 


The Art Must Go On

- så länge vi tror att människan skall härska över havets fiskar/himlens fåglar/boskapen/alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden
- så länge vi tror att vi har rätt att stycka upp jorden i länder & egendomar
- så länge vi anser att västerlandet är civiliserat
- så länge vi anser att övriga världen bör civiliseras
- så länge vi tror på ekonomisk tillväxt enligt kedjebrevsprincipen
- så länge vi tror på ekonomisk tillväxt
- så länge vi tror på tom optimism
- så länge vi tror att alla länder bör exportera mera än de importerar
- så länge kyrkor och religioner ställer upp på samhällets sida
- så länge kyrkor och religioner inte tar avstånd från makt och rikedom och avstår från makt och rikedom
- så länge vi anser att det är viktigt att arbeta
- så länge vi uppfostrar barnen till att bli som oss vuxna
- så länge .............................................

- till dess vi förstår att människan är den art som jorden skulle klara sig bäst utan
- till dess vi inser att mycket av det vi tar på ängsligt allvar idag kommer vi att le (generat) åt i morgon
- till dess vi förstår att forskning & vetenskap för oss åt fel håll
- till dess vi inser att reducering & förenkling känsla & intuition ger oss insikt Vishet Visshet
- till dess vi förstår att - även om vi med rätta dömer ut mycket i andra religioner och kulturer - så finns det ännu mer att fördöma i västerländska kulturen
- till dess vi förstår att mod förutsätter fortsatt rädsla
- till dess vi förstår att försvarslöshet är orädsla
- till dess vi känner villkorslös kärlek För alla Från alla För oss själva All You Need is Love
- till dess rädslan för döden är borta
- till dess rädslan är borta
- till dess ..................................................

- till dess behövs konsten

 

Efterord

Jag försöker måla Gud
men för det mesta liknar det fan

 


Ivar Lo-Johansson:
"Ett lyckligt samhälle behöver inga författare"

Nawal el Saadawi:
"Den dag världen blir lycklig kommer litteraturen att vara överflödig.
Jag tror aldrig det sker, därför kommer konsten att vara för evigt"

Dalai Lama:
"Jag tror att livets mening är att vi skall vara lyckliga"

 
[Hem] [Beställ][Tillverkning] [Montering][KmPg] [Julgranens historia]
[KONST ÄR ] [Konst] [Kontakt]