Julien

[Hem] [Beställ][Tillverkning] [Montering][KmPg] [Julgranens historia]
[KONST ÄR ] [Konst] [Kontakt]

 


KmPg

Alla som köper Julien blir automatiskt medlemmar i föreningen.

KmPg – Kampen mot Plastgranen!

Medlemskapet kostar ingenting extra. Det här är föreningens stadgar:

§ 1. Föreningen Kampen mot Plastgranen (KmPg) har till ändamål att arbeta för att riktiga granar används som julgranar.

§ 2. Som alternativ till riktiga julgranar förordar föreningen KmPg den form av julträd som bl a förekommer i Blekinge, Skåne och Halland.

§ 3. Då traditionen med julträd inte är utbredd över hela landet har KmPg genom Johnny Ekman tagit fram ett alternativt julträd: hemslöjdsgranen "Julien".

§ 4. Medlemmar i föreningen Kampen mot Plastgranen (KmPg) blir alla som äger en Julien. Medlemsnumret är detsamma som det numrerade exemplaret av Julien. Utan att äga Julien kan man vara stödjande medlem genom att anmäla sig via hemsidan www.jul-igen.nu. Stödjande medlemmens e-postadress gäller som medlems"nummer"/-registrering."

§ 5. Vid förvärvet av Julien erhåller innehavaren ett medlemsbevis utställt till innehavaren av Julien.

§ 6. Medlemsbeviset/-skapet övertages av den som förvärvar Julien genom arv, köp eller gåva.

§ 7. Vid påfordran skall medlemskapet kunna styrkas genom uppvisande av medlemsbeviset som bekräftar innehavet av hemslöjdsgranen Julien.

§ 8. Föreningens årsmöte hålls med styrelsen varje år på lördagen en vecka före midsommar. Meddelanden, motioner, förslag till styrelseledamöter m.m. som kommit in till KmPg senast kl. 09.00 samma dag via kmpg@jul-igen.nu behandlas av styrelsen på årsmötet.

§ 9. Medlem erhåller föreningens stadgar vid förvärv av hemslöjdsgranen Julien.

§ 10. Om förändring i framtiden sker av plats eller tidpunkt för årsmötet meddelas detta senast 1 månad före årsmötet via Juliens/KmPg:s hemsida www.jul-igen.nu.

§ 11. Meddelanden till KmPg kan ske via e-post kmpg@jul-igen.nu, telefon 0224-167 26 alt. 070-742 54 59 eller vanlig post till KmPg, c/o Johnny Ekman, Dammgatan 19, 733 38 SALA.

§ 12. Vid årsmötet kan medlemmarna lämna förslag till styrelseledamöter. Styrelsen utser sedan ledamöter och befattningar inom styrelsen. Styrelsen skall bestå av 4 - 8 ledamöter.

§ 13. Om förändring i framtiden sker i föreningens stadgar, publiceras dessa på hemsidan www.jul-igen.nu, och anses därmed vara tillgängliga för alla medlemmar.

§ 14. Under adressen www.jul-igen.nu/protokoll kan medlemmar och stödjande medlemmar läsa protokoll från föreningens möten.

[Hem] [Beställ][Tillverkning] [Montering][KmPg] [Julgranens historia]
[KONST ÄR ] [Konst] [Kontakt]